Elsjekk

Vi kontrollerer ditt elektriske anlegg.

Fire av ti boligbranner i Norge kommer av feil på det elektriske anlegget eller feil bruk av elektriske apparater. I mange tilfeller kunne brannen vært unngått dersom det elektriske anlegget hadde blitt sjekket med jevne mellomrom.

Ved å gjennomføre en el-sjekk, går en av våre elektrikere gjennom hele det elektriske anlegget i boligen din og skriver en tilstandsrapport. Eventuelle feil og mangler blir avdekket og påpekt. Dermed er det enkelt å få oversikt over anleggets tilstand og rette opp eventuelle feil.

Du er selv ansvarlig for at det elektriske anlegget i boligen din er i forsvarlig stand. At du er ansvarlig betyr at forsikringsselskapet ikke dekker de totale kostnadene ved brann hvis den skyldes feil i el-anlegget.
I tillegg til bedre brannsikring vil kontrollen kunne avdekke jordfeil og andre svakheter i anlegget. Vi gir også råd om el-sikkerhet og energisparing.

Ta kontakt med din nærmeste Bravida -elektriker for mer informasjon eller for å bestille el-sjekk av din bolig.

 

Tilbudet gjelder under følgende forutsetninger:

• Kunde hos NorgesEnergi
• Privatboliger opp til P-rom 100m2
• Reisetid og kilometer blir fakturert i tillegg utover 25 km t/r fra nærmeste Bravida kontor
• Utbedring av feil og avvik må bestilles og faktureres som tillegg iht. medgått tid og materiell
• Tjenesten kan kun leveres på de lokasjoner som Bravida har sertifiserte kontrollører
Fordelspris: 2 500,-

 
Bestillingsskjema må benyttes for å oppnå medlemsfordel
Rabatten gjelder ikke fastpris eller kampanjer
*Bravida forbeholder seg retten til å kredittsjekke kunder